FRIDENSHEM

Öppenvård - Socialt arbete - Behandling

OM OSS

Fridenshem
Fridenshem är en verksamhet som består av personal med beteendevetenskapliga bakgrund samt med arbetslivserfarenhet inom både privat och offentlig regi. Verksamheten har en mångårig erfarenhet av inom socialt arbete och består av personal som brinner för socialt arbete där flexibilitet, tillgänglighet och hängivenhet är grundbultar i det dagliga arbetet! Fridenshem har funnits sedan 2012 och målet med verksamheten är att erbjuda en högkvalitativ tjänst i form av öppenvård, behandling, arbete, studier och även olika boendeformer inom social regi (t.ex. härbärge och tillfälligt akutboende). Vi arbetar med följande i vår verksamhet:

- Öppenvård
- Vägar till arbete
- Tillfälligt akutboende

Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och har ramavtal inom Stockholms län avseende öppenvård, arbetsmarknadsinsatser samt tillfälligt akutboende. Fridenshem kontor ligger beläget i Hägersten i södra delen av Stockholm.

Vilka är vi?
Vår arbetsgrupp består av en verksamhetsansvarig, två samordnare och flertalet medarbetare som har en långvarig erfarenhet av myndighetsutövning med inriktning mot arbetsmarknadsinsatser, familjeterapeutiska insatser, kontaktmannaskap, jour- och familjehemsvård samt stödboendeverksamhet. Med dessa erfarenheter har vi därmed kompetens att arbeta med olika målgrupper med olika behov inom främst Stockholms län.TILLFÄLLIGT BOENDE

Vi erbjuder en trygg plats för män och kvinnor i hemlöshet med olika typer av social problematik eller som lever i social utsatthet. Vår verksamhet omfattar ett akutboende. Vårt primära uppdrag är att stötta och hjälpa den enskilde mot ett självständigt liv. Vårt tillfälliga boende är flexibelt och tillgänglig då det finns personal av lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen hemlösa i dess olika former.
I härbärget erbjuds bostadslösa personer en möjlighet till logi, mat, dusch samt möjlighet till vila och gemenskap. Våra sovplatser som är tillgängliga är anpassade utifrån individens behov då vi innehar flerbäddsrum, studiolägenheter, enkel- och dubbelrum, rum som är anpassade för funktionshinder samt rum som är anpassade efter barnfamiljer. Uppkommer det andra behov har vi möjlighet att anpassa det utifrån ert önskemål!

Det tillfälliga akutboende har 60 platser och tar emot män, kvinnor, par och familjer. Placering sker via socialtjänst inom respektive kommun.


Vårt arbete grundar sig i att arbeta med delaktighet med den unge samt jobba med ett positivt förhållningssätt för att möjliggöra förutsättningar för ett gott arbete med gott resultat. Våra uppdragsgivare är i första hand socialtjänsten. Våra behandlare är utbildade i BBIC och arbetar primärt utifrån den vårdplan som uppdragsgivare ger till oss.
Den primära delen av öppenvårdsarbetet handlar om att kartlägga personen eller familjens nätverk, resurser och problemsituationer. Då barnets bästa är i centrum är har vi som fokus att i den genomförandeplan vi upprättar till socialtjänsten att tydliggöra målen med behandlingen och hur vi tillsammans går tillväga för att uppnå målen.
Vi följer upp och utvärderar insatsen genom månadsrapporter, journalföring och utvärderingar som är anpassade efter BBIC och socialstyrelsens föreskrifter.
Metodförankring
Våra behandlare arbetar utifrån beprövad erfarenhet och evidensbaserade metoder. Personal inom Fridenshem har en beteendevetenskaplig grund som består av professioner såsom socionomer, psykologer, socialpedagoger och beteendevetare. Vi innehar utbildningar inom:

- BBIC (Barnets bästa i centrum)
- Signs of Safety
- MI (Motiverande samtal)
- KBT-steg 1 och steg 2
- KIBB (Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel)
- Kriminalitet som livsstil - ART
- RePulse


Fridenshem har tillsammans med Jobbtorg unga Stockholm ett samarbete som innebär stöd och vägledning till unga som varken studerar eller arbetar inom Stockholms stad. Vi på Fridenshem arbetar därefter uppsökande både fysiskt och digitalt för att nå målgrupperna som är beskrivna enligt nedan:
- Att man är skriven i Stockholms stad
- Att man är mellan 20–29 år
- Att man inte har någon sysselsättning i form av studie eller arbete
I samband med våra uppsök kommer att vi även att erbjuda de som är intresserade till olika aktiviteter inom vår egen verksamhet för att uppmuntra de till att komma i kontakt med Jobbtorg. Vi kommer att ha workshops, lunch- och middagsbjudningar och andra aktiviteter som personerna vi har kontakt med får vara med att bestämma. I vår verksamhet arbetar vi även relationsskapande vilket innebär att många av våra medarbetare kan vara med från start när personerna tar kontakt med Jobbtorg.
Vi innehar även ett samarbete med körskolor i Stockholm där vi avser att skicka personer mellan 20–29 år personer utan sysselsättning eller arbete.
Samarbetet bygger på att vi erbjuder ett körkortspaket till personer som skriver in sig och har en planering med Jobbtorg via Fridenshem. I vårt körkortspaket ingår följande:

- Handledarutbildning
- Synundersökning
- Riskettan
- Teoriutbildning - Körlektioner