FRIDENSHEM

Öppenvård - Socialt arbete - Behandling


OM OSS

Fridenshem är en verksamhet som vill stärka och arbeta utifrån ett salutogent
förhållningssätt för att bidra till den enskilde samt familjers självständighet och
autonomi. Verksamheten består av personal med beteendevetenskaplig bakgrund
och omfattande erfarenhet från både privat och offentlig sektor. Vi brinner för socialt
arbete med fokus på flexibilitet, tillgänglighet och hängivenhet. Vi erbjuder
högkvalitativa tjänster inom öppenvård, skyddat boende och tillfälligt akutboende.
Verksamheten utförs på uppdrag av socialtjänster.

Vår erfarna arbetsgrupp inkluderar en verksamhetsansvarig, två samordnare och
flera medarbetare med långvarig erfarenhet av myndighetsutövning inom
arbetsmarknadsinsatser, familjeterapi, kontaktmannaskap, jour- och
familjehemsvård samt stödboende. Denna breda kompetens möjliggör arbete med
olika målgrupper och behov, främst inom Stockholms län.TILLFÄLLIGT BOENDE

Vi erbjuder en trygg plats för män och kvinnor i hemlöshet i våra tillfälliga med olika typer av
social problematik eller som lever i social utsatthet.
Vårt primära uppdrag är att stötta och hjälpa den enskilde mot ett självständigt liv. Vårt
tillfälliga boende är flexibelt och tillgänglig då det finns personal av lång erfarenhet av att
arbeta med målgruppen hemlösa i dess olika former. I det tillfälliga erbjuds bostadslösa
personer en möjlighet till logi, mat, dusch samt möjlighet till vila och gemenskap. Våra
sovplatser som är tillgängliga är anpassade utifrån individens behov då vi innehar sovsal,
studiolägenheter, enkel- och dubbelrum, rum som är anpassade för funktionshinder samt
rum och lägenheter som är anpassade efter barnfamiljer.
Uppkommer det andra behov har vi möjlighet att anpassa det utifrån ert önskemål. Placering
sker via socialtjänst inom respektive kommun.
SKYDDAT BOENDE

Fridenshem tillhandahåller skyddat boende för män, kvinnor och barn som har utsatts för
våld i nära relation och är i behov av skydd.

Våra boenden består av ett kollektiv med personal, samt fristående boenden med personal
kopplat till dessa. Vi innehar skyddsnivå 2, vilket innebär personlarm för varje boende och
utvändig kameraövervakning vid det kollektiva boendet samt de fristående boenden. Vi
eftersträvar att erbjuda en välkomnande miljö och följer en kollektiv boendeform med
självhushåll och gemensamma utrymmen som kök, toalett och vardagsrum. Hygienartiklar
tillhandahålls, och vid behov kan kläder och andra nödvändigheter erbjudas.
På våra skyddade boenden erbjuds olika former av stöd, inklusive strukturerade enskilda
stödsamtal, krissamtal, stöd vid myndighetskontakter, medföljning på möten, praktisk hjälp
samt friskvårdsaktiviteter i syfte att öka främjandet av den fysiska samt psykiska hälsan.
KOMPLETTERANDE UTREDNING I HEMMILJÖ

Vi genomför kompletterande utredning i hemmet för att minska risken för
familjesammanbrott under utredningstiden. Genom att kartlägga mönster, resurser och
svagheter bedömer vi situationen, ger rekommendationer till beställare och familjen baserat
på observationer i familjens närmiljö. Insatsen varar mellan 3-10 veckor där vi även är
flexibla utifrån beställarens behov. I vår kompletterande utredning utgår vi från vår egen
FRID-mall som är en specifik mall som har en grund från BBIC där vi har lagt till diverse frågor
i syfte att belysa den kognitiva delen av utredningen, men även en betoning på föräldrarnas
förmåga till mentalisering och förståelse av det egna barnet.
Vi arbetar flexibelt alla dagar i veckan, inklusive kvällar, nätter och helger för att få insikt i
familjens vardag. Vi kommunicerar regelbundet med beställaren genom kontinuerlig
uppföljning både skriftligt och muntligt.

KVALIFICERAD KONTAKTPERSON/UNGDOMSBEHANDLING - UNGDOM

Våra kvalificerade kontaktperson arbetsuppgift är att stödja, skapa allians och vägleda barn,
ungdomar och deras anhöriga för att förebygga utvecklingen av sociala beteendeproblem.
Vi arbetar med stödjer barn och unga mellan 12–21 år samt deras anhöriga för att förebygga
sociala beteendeproblem så som:


- Psykisk ohälsa
- Missbruk
- Kriminellt- och socialt nedbrytande beteende. Våra kvalificerade kontaktpersoner arbetar
flexibelt och relationsskapande för att kunna få ut de egenskaper och styrkor hos den unge i
syfte att främja en positiv utveckling för individen utifrån den olika delar som beskrivs i den
unges vårdplan.UNGDOMSBEHANDLING
Våra ungdomsbehandlare har en beteendevetenskaplig utbildning så som socionom,
beteendevetare eller socialpedagog, och vidareutbildning inom KBT samt specialkompetens i
KRIM-program, CRA, A-CRA, rePulse och ART. Deras mål är att skapa en stark allians med de
unga samtidigt som de använder strukturerade samtal baserade på KBT och de nämnda
interventionerna för att tackla specifika problem. Utöver att arbeta individuellt med de unga
har ungdomsbehandlarna också en viktig roll i att involvera familjen i olika
behandlingsmetoder för att uppnå önskade resultat för de unga.