Fridenshem

Öppenvård - Socialt arbete - Behandling

Våra tjänster

...
...
...

Om oss

Fridenshem
Fridenshem är en verksamhet som består av personal med beteendevetenskapliga bakgrund samt med arbetslivserfarenhet inom både privat och offentlig regi. Verksamheten har en mångårig erfarenhet av inom socialt arbete och består av personal som brinner för socialt arbete där flexibilitet, tillgänglighet och hängivenhet är grundbultar i det dagliga arbetet! Fridenshem har funnits sedan 2012 och målet med verksamheten är att erbjuda en högkvalitativ tjänst i form av öppenvård, behandling, arbete, studier och även olika boendeformer inom social regi (t.ex. härbärge och tillfälligt akutboende). Vi arbetar med följande i vår verksamhet:

- Öppenvård
- Vägar till arbete
- Tillfälligt akutboende

Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och har ramavtal inom Stockholms län avseende öppenvård, arbetsmarknadsinsatser samt tillfälligt akutboende. Fridenshem kontor ligger beläget i Hägersten i södra delen av Stockholm.

Vilka är vi?
Vår arbetsgrupp består av en verksamhetsansvarig, två samordnare och flertalet medarbetare som har en långvarig erfarenhet av myndighetsutövning med inriktning mot arbetsmarknadsinsatser, familjeterapeutiska insatser, kontaktmannaskap, jour- och familjehemsvård samt stödboendeverksamhet. Med dessa erfarenheter har vi därmed kompetens att arbeta med olika målgrupper med olika behov inom främst Stockholms län.

Kontakta oss